Súťaž 2018

Vyhrajte
rozprávkový hrad
pre vašu škôlku

Prihlásené škôlky podľa kategórií

Okružná cesta 223/8 42 detí
ZŠ s MŠ Dolný Smokovec 21 40 detí